Ett familjedaghem är en form av pedagogisk barnomsorg som bedrivs i ett hem för att ge en hemtrevlig atmosfär. Det är en liten barngrupp som då och då har verksamhet tillsammans med andra dagbarn och dagbarnvårdare i närheten.