Avgiften är densamma som för barn i kommunal förskola och betalas på samma sätt.