Jag rekommenderar att barnet är ca 16-månader när hen börjar hos mig. Då är barnet redo att vara flera timmar utan sin vårdnadshavare och njuter av att utforska den nya miljö som jag erbjuder.