Man ställer sitt barn i kö genom kommunens hemsida (se förskola).