Synpunkts- och klagomålsrutiner

Om du som vårdnadshavare har synpunkter och klagomål på familjedaghemmets verksamhet ska du till att börja med kontakta familjedaghemmet. Om frågan inte är löst eller besvarad, eller om du därefter vill gå vidare med din synpunkt eller ditt klagomål ska du kontakta Botkyrka kommun (se länk för information) och email utbildning@botkyrka.se. Utbildningsförvaltningen tar då emot informationen och svarar dig så snart som möjligt.