Ja, det finns ettvikariesystem tillsammans med de fyra andra familjedaghem jag samarbetar med i fall av sjukdom och ledighet.